Met deze ‘gedragscode’ willen we aanduiden welke waarden we in de club belangrijk vinden